Į pradžią
EBPO peržiūra

2019 m. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vadovaujama ekspertų grupė pirmą kartą atliko Lietuvos nepriklausomos fiskalinės institucijos, įsteigtos Valstybės kontrolėje, išorės peržiūrą. Jos tikslas – įvertinti nepriklausomos fiskalinės institucijos (NFI) veiklą, atsižvelgiant į taikomus EBPO principus ir pateikti rekomendacijas dėl jos veiklos efektyvumo tobulinimo ir ilgalaikės perspektyvos.

EBPO peržiūra buvo atlikta atsižvelgiant į valstybės kontrolieriaus ir BPSD direktoriaus prašymą, siekiant atitikti tarptautinėje erdvėje pripažintas gerąsias praktikas. Peržiūros grupę sudarė EBPO ekspertai kartu su Airijos fiskalinės patariamosios tarybos ir Jungtinės Karalystės Biudžeto atsakomybės institucijos kolegomis bei vietos ekspertu iš Lietuvos.  

EBPO nepriklausomų fiskalinių institucijų peržiūrų metu vertinama, kaip NFI laikosi EBPO principų, taikomų šioms institucijoms. Vertinama: institucijos kontekstas, naudojami ištekliai, nepriklausomumo užtikrinimas, darbo rezultatai, taikomos metodikos ir NFI veiklos poveikis. Metodika remiasi vertinimo sistema, kurią sukūrė EBPO Parlamento biudžeto pareigūnai ir nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklas. Vertinimas remiasi tokiomis priemonėmis kaip pokalbiai su suinteresuotomis šalimis, palyginimas su panašiomis institucijomis EBPO šalyse ir išorine ekspertų peržiūra. Kiekvienoje peržiūroje pateikiamos tarpusavyje susijusios ir viena kitą papildančios rekomendacijos, kuriomis siekiama sustiprinti NFI galimybes vykdyti tvarią ir efektyvią fiskalinę priežiūrą.

Detalesnes peržiūros įžvalgas galima rasti ataskaitoje.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.