Į pradžią
Renginiai

Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas Vilniuje 2019 m.

2019 m. birželio 17 dieną Vilniuje vyko 5-asis metinis Baltijos ir Šiaurės šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas. Penktajame tokio pobūdžio susitikime įvairių šalių atstovai aptarė fiskalinio tvarumo, viešųjų finansų ir fiskalinės politikos temas. Susitikime buvo pristatyta Lietuvos nepriklausomos fiskalinės institucijos išorės peržiūra, kurią balandžio mėnesį atliko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) vadovaujama ekspertų grupė, taip pat aptarta užsienio ekspertų patariamosios darbo grupės veikla. Švedijos atstovai pristatė fiskalinių institucijų komunikacijos poveikį visuomenei, o atstovai iš Danijos – kaip veikia jų šalies fiskalinė sistema. Pristatyta ir Suomijos Vyriausybės neapibrėžtųjų įsipareigojimų valdymas fiskalinėje sistemoje, Estijos fiskalinių prognozių paklaidų apžvalga ir Latvijos politinių partijų programų politikos vertinimo priemonė.

 

Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas Rygoje 2018 m.

2018 m. birželio 11 dieną Rygoje vyko 4-asis metinis Baltijos ir Šiaurės šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas. Susitikimas buvo skirtas pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika, aptarti einamuosius politikos ir ekonominės raidos klausimus. Susitikimo metu taip pat buvo aptariami klausimai, susiję su: ex-post Finansų ministerijos makroekonominių rodiklių (BVP, infliacijos, nedarbo lygio) prognozių vertinimu; fiskaliniu tvarumu; makroekonominių rodiklių (infliacija, vidutinė alga, laisvos darbo vietos ir kt.) monitoringas, analizuojamas kartu su potencialaus BVP kitimu (angl. heatmap); PPP projektų problemomis; pagrindinių mokesčių projekcijų paklaidų vertinimu. Apskrito stalo diskusijos metu apsikeista nuomonėmis dėl: Stabilumo programos vertinimo, savivaldybių fiskalinės drausmės stebėsenos, Struktūrinių fondų finansavimo. Susitikimo darbotvarkė ir pristatymų skaidrės paskelbtos internete .

 

Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas Taline 2017 m.

2017 m. birželio 16 dieną Taline vyko Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas, organizuotas Estijos fiskalinės tarybos. Susitikime dalyvavo Latvijos fiskalinės disciplinos ir Estijos fiskalinės tarybų, Suomijos aukščiausios audito institucijos ir ekonominės politikos tarybos bei Lietuvos valstybės kontrolės atstovai. Susitikimas buvo skirtas pasidalinti patirtimi ir gerąja praktika, aptarti einamuosius politikos ir ekonominės raidos klausimus. Susitikimo metu taip pat buvo aptariami klausimai, susiję su: grynojo turto skaičiavimu; nekintančios fiskalinės politikos scenarijaus apibrėžimo problematika; Estijos fiskalinės taisyklės silpninimu; makroekonominių modelių nauda, vertinant ekonominės raidos scenarijus; Suomijos patirtimi, vertinant atitikimą Stabilumo ir augimo pakto apribojimams. Apskrito stalo diskusijos metu apsikeista nuomonėmis dėl: ekonominės raidos scenarijaus projekcijų tvirtinimo proceso; viešinimo strategijos ir išorės peržiūrų; valdžios sektoriaus išlaidas ribojančių taisyklių; informacijos išteklių valdymo.

 

Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas Vilniuje 2016 m.

2016 m. birželio 2 dieną Vilniuje vyko Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas, organizuotas Valstybės kontrolės. Estijos fiskalinės tarybos, Latvijos fiskalinės disciplinos tarybos ir Lietuvos valstybės kontrolės atstovai diskutavo Europos fiskalinės sistemos ir Baltijos šalių fiskalinės drausmės praktikos klausimais, dalinosi gerąja praktika. Susitikimo metu taip pat buvo aptariami klausimai, susiję su makroekonominių prognozių tvirtinimu, biudžeto balanso įskaitant ciklinę komponentę įtaką, apskaičiavimu.

 

 

 

Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas Rygoje 2015 m.

2015 m. birželio 16 dieną Rygoje vyko Baltijos šalių nepriklausomų fiskalinių institucijų susitikimas. Estijos fiskalinės tarybos, Latvijos fiskalinės disciplinos tarybos ir Lietuvos valstybės kontrolės atstovai diskutavo Europos fiskalinės sistemos ir Baltijos šalių fiskalinės drausmės praktikos klausimais. Susitikimo metu taip pat buvo aptarti klausimai, susiję su gamybos atotrūkio nuo potencialo vertinimu, makroekonominių prognozių tvirtinimu, struktūrinio balanso rodiklio, įskaitant laikinojo poveikio priemonių bei struktūrinių reformų įtaką, apskaičiavimu ir priėjimu prie informacijos. 

 

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.