Į pradžią
Išvadų, rengiamų vykdant nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas, teikimo Seimui kalendorius:

I ketvirtis

SAUSIS VASARIS KOVAS
    Iki kovo 18 d. vyksta ekonominės raidos scenarijaus projekto derinimas su nepriklausoma fiskalinė institucija (angl. Independent Fiscal Institution), toliau - IFI. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, toliau - FM, iki kovo 20 d. parengia ir viešai paskelbia ekonominės raidos scenarijų. IFI per 7 darbo dienas nuo šio scenarijaus viešo paskelbimo pateikia išvadą dėl jo tvirtinimo.

II ketvirtis

BALANDIS GEGUŽĖS BIRŽELIS
  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, toliau - LRV, iki gegužės 15 d. Seimui pateikia ataskaitą dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties įvykdymo ir dėl praėjusių metų struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio. IFI per 30 darbo dienų nuo ataskaitos pateikimo Seimui teikia išvadą dėl struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo. Iki birželio 30 d. Seimo teisės aktu nustatomos n-tųjų ir n+1-jų metų struktūrinio postūmio užduotys ir jų gairės likusiems vidutinio laikotarpio metams1. IFI išvada dėl struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 6 str. 2, 3 ir 4 dalyje nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko pateikiama per 15 darbo dienų po LRV pateikto2 struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių siūlymo Seimui.

III ketvirtis

LIEPA RUGPJŪTIS RUGSĖJIS
    Iki rugsėjo 9 d. vyksta patikslinto ekonominės raidos scenarijaus projekto derinimas su IFI. FM iki rugsėjo 11 d. parengia ir viešai paskelbia patikslintą ekonominės raidos scenarijų. IFI per 7 darbo dienas nuo šio scenarijaus viešo paskelbimo pateikia išvadą dėl jo tvirtinimo.

IV ketvirtis

SPALIS LAPKRITIS GRUODIS
LRV pateikia biudžeto įstatymo projektą Seimui3. Per 20 darbo dienų po tam tikrų metų biudžeto projekto pateikimo Seimui IFI pateikia išvadą dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti.  

Išvada dėl susidariusios ar numatomos padėties atitikimo išskirtinių aplinkybių sąvokai: išskirtinių aplinkybių nustatymas ir atšaukimas inicijuojamas LRV arba jos įgaliotos institucijos viešu pranešimu kartu su teikimu tvirtinti atnaujintą ekonominės raidos scenarijų. Išskirtinės aplinkybės laikomos nustatytomis ar atšauktomis, kai IFI per 7 darbo dienas paskelbia išvadą dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikimo išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas ir pateikia išvadą dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo.

Išskirtinių aplinkybių laikotarpiu LRV arba jos įgaliota institucija turi bent kartą per ketvirtį viešai paskelbti ekonominės raidos scenarijų, o IFI turi teikti išvadą dėl jo tvirtinimo.

Kiekvieną kartą po to, kai LRV pateikia biudžeto įstatymo (jo pakeitimo) projektą Seimui, per 20 darbo dienų IFI pateikia išvadą4 dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti.


1. Bet ne vėliau kaip iki n+1-jų metų biudžeto įstatymo priėmimo arba n-tųjų metų biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo.

2. LRV siūlymą pateiks iki gegužės 30 d.

3. Ne vėliau kaip prieš 75 kalendorines dienas iki biudžetinių metų pabaigos, t.y. spalio 17 d.

4. Ši išvada rengiama tiek kartų, kiek per metus yra pateikiama biudžeto projektų ar jų pakeitimų.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.