Į pradžią
Konferencijos

Konferencija Vilniuje „Demografijos iššūkiai, viešųjų finansų tvarumas ir ekonomikos augimas“.

Didėjantis vyresnio amžiaus žmonių skaičius didins išlaidas pensijoms, būtinajai sveikatos ir ilgalaikei priežiūrai, o tai kels viešųjų finansų tvarumo riziką. Apie didžiausius demografiniu procesų keliamus iššūkius tvariam viešųjų finansų ir ekonomikos augimui kalbėjo Lietuvos ir užsienio ekspertai 2017 m. spalio 6 d. Seime vykusioje konferencijoje „Demografijos iššūkiai, viešųjų finansų tvarumas ir ekonomikos augimas“, kurią organizavo Lietuvos aukščiausioji audito institucija kartu su Seimo Audito komitetu.

Diskusijų platforma organizuota siekiant stiprinti parlamentinę kontrolę ir kalbėti apie problemas, reikalaujančias atsakingo finansų valdymo ir atitinkamos ekonominės politikos vykdymo.

Pranešimų skaidrės:

Konferencija Vilniuje „Viešųjų finansų tvarumas: kokios yra fiskalinės drausmės būtinosios sąlygos?“

2016 m. birželio 3 dieną Seime Valstybės kontrolės kartu su Lietuvos Respublikos Seimu organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Viešųjų finansų tvarumas: kokios yra fiskalinės drausmės būtinosios sąlygos?“ Baltijos šalių ir kitų užsienio institucijų atstovai penktadienį diskutavo apie fiskalinės drausmės kultūros susiformavimo prielaidas, viešųjų finansų tvarumą, dalijosi savų šalių ir institucijų patirtimi

Konferencijoje aptarta, kokios prielaidos lemia tvarius viešuosius finansus, kokia turi būti patikima ir veiksminga vidutinės trukmės biudžeto sistema, nagrinėtos dažniausiai taikomos fiskalinės taisyklės, jų įgyvendinimo ir stebėjimo praktika

Pranešimų skaidrės:

 

Konferencija Rygoje „Latvijos fiskalinės drausmės įstatymas: pirmieji trys patirties metai ir perspektyva“

2016 m. birželio 1 dieną  Biudžeto politikos stebėsenos departamento patarėjos Saulė Iždonaitė-Karalevičienė ir Erika Latyšovič dalyvavo Europos Komisijos atstovybės Latvijoje  ir Latvijos fiskalinės disciplinos tarybos organizuotoje konferencijoje „Latvijos fiskalinės drausmės įstatymas: pirmieji trys patirties metai ir perspektyva“.

Programa ir konferencijoje pristatomų pranešimų medžiaga pateikiama Latvijos fiskalinės disciplinos tarybos internetiniame puslapyje: http://fiscalcouncil.lv/conference-on-fiscal-discipline

 

Konferencija Vilniuje „Viešųjų finansų tvarumas: iššūkiai po euro įvedimo“

2015 m. balandžio 29 dieną Seime vyko Valstybės kontrolės kartu su Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje bei Finansų ministerija, taip pat bendradarbiaudama su Seimo kanceliarija organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Viešųjų finansų tvarumas: iššūkiai po euro įvedimo“, kurioje buvo aptariamos ekonominės krizės pamokos siekiant išlaikyti viešųjų finansų tvarumą bei diskutuota dėl viešųjų finansų tvarumo užtikrinimo iššūkių valstybėse narėse, pranešimą skaitė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Lietuvai tapus euro zonos nare, viešųjų finansų srityje įvyko reikšmingų teisinio reguliavimo pokyčių – dabar taikomos ne tik Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklės, bet ir Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas ir su juo susiję įstatymai. Šiais metais atsirado pareiga iki spalio 15 d. pateikti Europos Komisijai įvertinti kitų metų biudžeto projektą, keliami griežtesni reikalavimai makroekonominių prognozių nepriklausomumui, tvarumo rodikliams, išlaidų ribojimui, Valstybės kontrolei pavesta atlikti naują nepriklausomos biudžeto politikos kontrolės institucijos funkciją.

Iki šiol Seimas ir Valstybės kontrolė į biudžeto rengimo ciklą įsitraukdavo tik nuo Konstitucijoje įtvirtintos datos – likus 75 dienoms iki biudžetinių metų pabaigos, kai Vyriausybė pateikia Seimui valstybės biudžeto projektą. „Nuo šių metų pradžios Seimas vaidina svarbų vaidmenį ex ante formuojant biudžeto politiką viduriniuoju laikotarpiu, o Valstybės kontrolė biudžeto politikos stebėsenos, tai yra „sarginio šuns“, funkcijas nuosekliai vykdo nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens“, – pristatydamas naują Valstybės kontrolės funkciją sakė valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys.

Lietuvos teisės aktuose nėra numatytos sankcijos už fiskalinių taisyklių nesilaikymą, todėl fiskalinė drausmė iš esmės priklauso nuo politinės valios. Pasak valstybės kontrolieriaus, fiskalinė drausmė – politinės kultūros atspindys. „Mus, kaip aukščiausiąją audito instituciją, labiausiai neramina tai, kad mūsų politikams trūksta fiskalinės drausmės laikymosi gerosios praktikos pavyzdžių iš Europos Sąjungos istorijos. Jos raida kupina kompromisų. Fiskalinės drausmės kultūra dar tik formuojasi, todėl mūsų laukia sudėtingas darbas“, – mano A. Dulkys.

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.